تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان انگلیسی)شناسه محصول: 650391
موجود

طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان انگلیسی)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 49000تومان

برچسب ها :

طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان انگلیسی)

طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان انگلیسی)

فایل ورد و پی  دی اف 54 صفحه ای.

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای آشنایی با نرم افزار های Aspen PLUS و Aspen Energy Analyzer

مناسب برای آشنایی با روش های طراحی فرآیند های شیمیایی

مناسب برای آشنایی با روش های طراحی شبکه مبدل های حرارتی به روش پینچ

 فایل به زبان انگلیسی است.

 

تمامی مراحل طراحی یک فرآیند در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است. مراحل کلی به صورت زیر است:

- پیدا کردن مسیر های مختلف سنتز ماده مورد نظر

- انتخاب بهترین مسیر بر مبنای ملاحظات فرآیندی

- پیدا کردن سینتیک واکنش ها و تعیین شرایط بهینه برای عملکرد راکتور

- مدلسازی و شبیه سازی سیستم راکتور و تعیین شرایط خروجی راکتور (با استفاده از Aspen PLUS)

- انتخاب بهترین روش برای Separation Sequence و طراحی سیستم جداسازی برای جداسازی مواد موجود در خروجی راکتور (با استفاده از Aspen PLUS)

- تعیین جریان هایی که نیاز به گرمایش یا سرمایش دارند و طراحی شبکه مبدل های حرارتی

- تعیین وجود پینچ Pinch و شکستن حلقه های موجود در طراحی شبکه مبدل های حرارتی (با استفاده از Aspen Energy Analyzer)

- اعمال شبکه نهایی مبدل ها بر روی فایل شبیه سازی شده در Aspen PLUS

 

در این پژوهش، مراحل فوق بر روی فرآیند تولید استایرن (یکی از مهمترین محصولات پتروشیمیایی) اعمال شده است.

 


طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان پارسی)شناسه محصول: 650392
موجود

طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان پارسی)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 49000تومان

برچسب ها :

طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان پارسی)

طراحی راکتور، طراحی فرآیند، شبیه سازی و آنالیز پینچ برای فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن (زبان پارسی)

فایل ورد و پی  دی اف 54 صفحه ای.

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای آشنایی با نرم افزار های Aspen PLUS و Aspen Energy Analyzer

مناسب برای آشنایی با روش های طراحی فرآیند های شیمیایی

مناسب برای آشنایی با روش های طراحی شبکه مبدل های حرارتی به روش پینچ

 فایل به زبان فارسی است.

 

تمامی مراحل طراحی یک فرآیند در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است. مراحل کلی به صورت زیر است:

- پیدا کردن مسیر های مختلف سنتز ماده مورد نظر

- انتخاب بهترین مسیر بر مبنای ملاحظات فرآیندی

- پیدا کردن سینتیک واکنش ها و تعیین شرایط بهینه برای عملکرد راکتور

- مدلسازی و شبیه سازی سیستم راکتور و تعیین شرایط خروجی راکتور (با استفاده از Aspen PLUS)

- انتخاب بهترین روش برای Separation Sequence و طراحی سیستم جداسازی برای جداسازی مواد موجود در خروجی راکتور (با استفاده از Aspen PLUS)

- تعیین جریان هایی که نیاز به گرمایش یا سرمایش دارند و طراحی شبکه مبدل های حرارتی

- تعیین وجود پینچ Pinch و شکستن حلقه های موجود در طراحی شبکه مبدل های حرارتی (با استفاده از Aspen Energy Analyzer)

- اعمال شبکه نهایی مبدل ها بر روی فایل شبیه سازی شده در Aspen PLUS

 

در این پژوهش، مراحل فوق بر روی فرآیند تولید استایرن (یکی از مهمترین محصولات پتروشیمیایی) اعمال شده است.

 


بررسی اثر جو راکتور بر روی واکنش تبدیل اتیل بنزن به استایرن (فرآیند شبیه سازی شده توسط Aspen PLUS)شناسه محصول: 650323
موجود

بررسی اثر جو راکتور بر روی واکنش تبدیل اتیل بنزن به استایرن (فرآیند شبیه سازی شده توسط Aspen PLUS)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 75000تومان

برچسب ها :

بررسی اثر جو راکتور بر روی واکنش تبدیل اتیل بنزن به استایرن (فرآیند شبیه سازی شده توسط Aspen PLUS)

بررسی اثر جو راکتور بر روی واکنش تبدیل اتیل بنزن به استایرن (فرآیند شبیه سازی شده توسط Aspen PLUS)

فایل  word  به زبان انگلیسی + 8 شکل جدا از متن اصلی - قالب مقاله ISI

شکل ها به صورت جدا از متن (در قالب مقاله قرار داده شده است).

متن گزارش در قالب مقاله قرار گرفته است.

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای پروژه های شبیه سازی فرآیند و طراحی فرآیند

مناسب برای تحقیق در زمینه طراحی فرآیند - مهندسی فرآیند - مهندسی شیمی - شیمی کاربردی

 

 


شبیه سازی فرآیند تولید پیریدین و آدیپات توسط نرم افزار Aspen PLUSشناسه محصول: 650278
موجود

شبیه سازی فرآیند تولید پیریدین و آدیپات توسط نرم افزار Aspen PLUS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 62000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی فرآیند تولید پیریدین و آدیپات توسط نرم افزار Aspen PLUS

شبیه سازی فرآیند تولید پیریدین و آدیپات توسط نرم افزار Aspen PLUS

فایل شبیه سازیAspen Plus

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen PLUS

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

 استفاده از بیشتر مدل های موجود در model library نرم افزار. از مدل های زیر استفاده شده است:

Mixer; Fslpit; Compr; Pump; Rstoic; Sep; Flash2; Extract; Valve; Heater; RadFrac; Decanter;

 

این فرآیند شامل 10 برج تقطیر، 5 راکتور، 4 جداکننده دوفازی، 16 گرم کننده یا سرد کننده، 7 کمپرسور و چندین دستگاه عملیاتی دیگر می باشد.


اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس و حل آن از runge kutta مرتبه چهار و بدست آوردن ضخامت لایه مرزی و رابطه بین ضریب اصطکاک و عدد رینولدزشناسه محصول: 650102
موجود

اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس و حل آن از runge kutta مرتبه چهار و بدست آوردن ضخامت لایه مرزی و رابطه بین ضریب اصطکاک و عدد رینولدز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس و حل آن از runge kutta مرتبه چهار و بدست آوردن ضخامت لایه مرزی و رابطه بین ضریب اصطکاک و عدد رینولدز

اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس و حل آن از runge kutta مرتبه چهار و بدست آوردن ضخامت لایه مرزی و رابطه بین ضریب اصطکاک و  عدد رینولدز

فایل ورد

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی مکانیک سیالات

رابطه لایه مرزی بلازیوس اثبات شده است.

 

از روش runge kutta مرتبه چهارم برای حل عددی این معادله استفاده شده است.

با توجه به حل انجام شده ضخامت لایه مرزی بدست آمده است.

با توجه به حل انجام شده رابطه بین ضریب اصطکاک و عدد رینولدز محاسبه شده است.


اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس در مکانیک سیالاتشناسه محصول: 650103
موجود

اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس در مکانیک سیالات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس در مکانیک سیالات

اثبات رابطه لایه مرزی بلازیوس در مکانیک سیالات

فایل ورد.

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی مکانیک سیالات

اثبات رابطه زیر انجام شده است.

f'''+1/2 * f* f'' =0


شبیه سازی فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن با استفاده از Aspen PLUSشناسه محصول: 650012
موجود

شبیه سازی فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن با استفاده از Aspen PLUS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 45000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن با استفاده از Aspen PLUS

شبیه سازی فرآیند تولید استایرن (مونومر) از اتیلن و بنزن با استفاده از Aspen PLUS

فایل شبیه سازی Aspen PLUS.

استایرن مونومر یکی از پرکاربردترین محصولات پتروشیمی است به گونه ای که پس از اتیلن و پروپیلن سومین محصول با تولید بالا در سطح جهان است. فرآیند صنعتی تولید استایرن بر مبنای هیدروژن زدایی از اتیل بنزن است که در دمای نزدیک به 600 درجه سلسیوس در مجاورت بخار آب انجام می پذیرد. اتیل بنزن خود از اتیلن و بنزن تولید می شود. فرآیند دارای دو مرحله واکنش و دو مرحله جداسازیست که همگی توسط نرم افزار Aspen PLUS شبیه سازی شده است.

سینتیک واکنش ها از مقالات علمی معتبر استخراج شده و در محیط نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته است.

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen PLUS

 

انواع مدل های فرآیندی مورد استفاده قرار گرفته است. همانند:

RPlug; RadFrac; Mixer; Sep2; Heat Exchanger; Heater; Fsplit etc.


شبیه سازی فرآیند جذب H2S از جریان گازی با استفاده از diglycolamine (DGA) نرم افزار Aspen HYSYSشناسه محصول: 649747
موجود

شبیه سازی فرآیند جذب H2S از جریان گازی با استفاده از diglycolamine (DGA) نرم افزار Aspen HYSYS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 17000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی فرآیند جذب H2S از جریان گازی با استفاده از diglycolamine (DGA) نرم افزار Aspen HYSYS

شبیه سازی فرآیند جذب H2S از جریان گازی با استفاده از diglycolamine (DGA) نرم افزار Aspen HYSYS

فایل شبیه سازی Aspen HYSYS

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen HYSYS

مناسب برای انجام پروژه

مناسب برای انجام پروژه درسی

مناسب برای یادگیری انواع مدل های عملیاتی مثل برج جذب، برج تقطیر، مبدل حرارتی، شیر اختناق، پمپ، جداساز دوفازی فلش و ...


شبیه سازی فرآیند جداسازی H2S و Ammonia از آب با استفاده از روش تقطیر بدون کندانسور و ریبویلر نرم افزار Aspen HYSYSشناسه محصول: 649730
موجود

شبیه سازی فرآیند جداسازی H2S و Ammonia از آب با استفاده از روش تقطیر بدون کندانسور و ریبویلر نرم افزار Aspen HYSYS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 55000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی فرآیند جداسازی H2S و Ammonia از آب با استفاده از روش تقطیر بدون کندانسور و ریبویلر نرم افزار Aspen HYSYS

شبیه سازی فرآیند جداسازی H2S و Ammonia از آب با استفاده از روش تقطیر بدون کندانسور و ریبویلر نرم افزار Aspen HYSYS

فایل شبیه سازی Aspen HYSYS

جداسازی ناخالصی هایی مانند H2S و آمونیا از آب الزامی است که این فرآیند با نام Sour Water Stripping شناخته می شود. این جداسازی معمولا با استفاده از روش تقطیر stripping انجام می شود. فرآیند تقطیر آب ترش Sour water با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS شبیه سازی شده است. با استفاده از مفاهیم نوین Vapor recompression سیستم تقطیر به گونه ای طراحی شده است که نیازی به استفاده از کندانسور و ریبویلر برای تقطیر وجود ندارد و یک مبدل حرارتی هم کار کندانسور و هم کار ریبویلر را انجام می دهد. این سیستم مزایای زیادی نسبت به برج تقطیر معمولی دارد و موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.

 

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen HYSYS

مناسب برای اعمال ایده های فرآیندی و انجام آنالیز حساسیت


شبیه سازی فرآیند تراکم مجدد بخار vapor recompression و حذف کندانسور و ریبویلر برج تقطیر با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYSشناسه محصول: 649733
موجود

شبیه سازی فرآیند تراکم مجدد بخار vapor recompression و حذف کندانسور و ریبویلر برج تقطیر با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 38000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی فرآیند تراکم مجدد بخار vapor recompression و حذف کندانسور و ریبویلر برج تقطیر با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS

شبیه سازی فرآیند تراکم مجدد بخار vapor recompression و حذف کندانسور و ریبویلر برج تقطیر با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS

با توجه به راندمان حرارتی بسیار پایین سیستم های تقطیر، روش های زیادی برای ارتقای راندمان حرارتی این سیستم ها و متعاقبا کاهش مصرف انرژی در سیستم های تقطیر ارائه شده است. یکی از این روش ها، سیستم تراکم بخار است. سیستم جداسازی برج تقطیر بنزن-تولوئن با استفاده از روش تراکم بخار Vapor recompression بدون کندانسور و ریبویلر شبیه سازی شده است. در این فرآیند، خالص سازی محصولات انجام می شود و به جای کندانسر و ریبویلر برج تقطیر یک مبدل حرارتی استفاده می شود.

 

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen HYSYS

مناسب برای اعمال ایده های فرآیندی و انجام آنالیز حساسیت

 


شبیه سازی فرآیند جذب CO2از جریان گازی با استفاده از monoethanolamine(MEA) نرم افزار Aspen HYSYSشناسه محصول: 649740
موجود

شبیه سازی فرآیند جذب CO2از جریان گازی با استفاده از monoethanolamine(MEA) نرم افزار Aspen HYSYS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 17000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی فرآیند جذب CO2از جریان گازی با استفاده از monoethanolamine(MEA) نرم افزار Aspen HYSYS

شبیه سازی فرآیند جذب CO2از جریان گازی با استفاده از monoethanolamine(MEA) نرم افزار Aspen HYSYS

فایل شبیه سازی Aspen HYSYS

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen HYSYS

مناسب برای انجام پروژه

مناسب برای انجام پروژه درسی

مناسب برای یادگیری انواع مدل های عملیاتی مثل برج جذب، برج تقطیر، مبدل حرارتی، شیر اختناق، پمپ، جداساز دوفازی فلش و ...

مناسب برای اعمال ایده های فرآیندی و انجام آنالیز حساسیت


شبیه سازی برج پتلیوک petlyuk با استفاده از Aspen HYSYSشناسه محصول: 649521
موجود

شبیه سازی برج پتلیوک petlyuk با استفاده از Aspen HYSYS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 22000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی برج پتلیوک petlyuk با استفاده از Aspen HYSYS

شبیه سازی برج پتلیوک petlyuk با استفاده از Aspen HYSYS

فایل شبیه سازی Aspen HYSYS.

جداسازی سه ماده از طریق روش تقطیر پتلیوک.

 

پیکربندی های متعددی برای جدسازی های سه جزئی قابل به کارگیری هستند که از این میان یکی از پرکاربردترین و بالاترین راندمان های جرارتی پیکربندی پتلیوک است. در این پروژه پیکربندی پتلیوک برای یک جداسازی سه جزئی شبیه سازی شده است.

 

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen HYSYS

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای اعمال ایده های فرآیندی و انجام آنالیز حساسیت


فایل nvram برای lenovo s960شناسه محصول: 649503
موجود

فایل nvram برای lenovo s960

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

فایل nvram برای lenovo s960

فایل nvram برای lenovo s960

دانلود فایل nvram لنوو s960

برای حل مشکل سریال و بیس باند

تست شده و بدون مشکل

 نحوه رایت سریال یا imei دلخواه بعد از رایت فایل nvram

این فایل و تمامی فایل های موجود در این فروشگاه تست شده و سالم هستند، ولی ما تا آخرین لحظه پاسخگوی مشکلات و سوالات شما عزیزان می باشیم:     تلگرام مدیر و پشتیبانی فروشگاه: poshtibani876@

 

دانلود nvram lenovo s960,فایل nvram s960,بکاپ nvram lenovo s960,ترمیم سریال لنوو s960,بیس باند s960,lenovo s960 baseband,بیس باند لنوو s960,فایل nvram lenovo s960,فایل nvram لنوو s960,lenovo s960,baseband


ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر با استفاده از پیکربندی نوین تراکم بخار (شبیه سازی HYSYS)شناسه محصول: 645790
موجود

ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر با استفاده از پیکربندی نوین تراکم بخار (شبیه سازی HYSYS)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 38000تومان

برچسب ها :

ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر با استفاده از پیکربندی نوین تراکم بخار (شبیه سازی HYSYS)

ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر با استفاده از پیکربندی نوین تراکم بخار (شبیه سازی HYSYS)

با توجه به راندمان حرارتی بسیار پایین سیستم های تقطیر، روش های زیادی برای ارتقای راندمان حرارتی این سیستم ها و متعاقبا کاهش مصرف انرژی در سیستم های تقطیر ارائه شده است. یکی از این روش ها، سیستم تراکم بخار است. سیستم جداسازی برج تقطیر بنزن-تولوئن با استفاده از روش تراکم بخار Vapor recompression بدون کندانسور و ریبویلر شبیه سازی شده است. در این فرآیند، خالص سازی محصولات انجام می شود و به جای کندانسر و ریبویلر برج تقطیر یک مبدل حرارتی استفاده می شود.

 

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen HYSYS

مناسب برای اعمال ایده های فرآیندی و انجام آنالیز حساسیت

 


ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر سه جزئی با استفاده از پیکربندی پتلیوک (شبیه سازی HYSYS)شناسه محصول: 645791
موجود

ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر سه جزئی با استفاده از پیکربندی پتلیوک (شبیه سازی HYSYS)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 22000تومان

برچسب ها :

ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر سه جزئی با استفاده از پیکربندی پتلیوک (شبیه سازی HYSYS)

ارتقای راندمان حرارتی برج تقطیر سه جزئی با استفاده از پیکربندی پتلیوک (شبیه سازی HYSYS)

فایل شبیه سازی Aspen HYSYS.

جداسازی سه ماده از طریق روش تقطیر پتلیوک.

 

پیکربندی های متعددی برای جدسازی های سه جزئی قابل به کارگیری هستند که از این میان یکی از پرکاربردترین و بالاترین راندمان های جرارتی پیکربندی پتلیوک است. در این پروژه پیکربندی پتلیوک برای یک جداسازی سه جزئی شبیه سازی شده است.

 

مناسب برای اعمال ایده های فرآیندی

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen HYSYS

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای اعمال ایده های فرآیندی و انجام آنالیز حساسیت


شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای داده های سینتیکی مستخرج از مقالات علمی (با استفاده از Aspen PLUS)شناسه محصول: 608379
موجود

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای داده های سینتیکی مستخرج از مقالات علمی (با استفاده از Aspen PLUS)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 23000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای داده های سینتیکی مستخرج از مقالات علمی (با استفاده از Aspen PLUS)

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای داده های سینتیکی مستخرج از مقالات علمی (با استفاده از Aspen PLUS)

فایل شبیه سازی Aspen PLUS v.8.4

 

در این پروژه شبیه سازی، راکتور تولید اتیلبنزن از اتیلن و بنزن شبیه سازی شده است. برای تولید اتیلبنزن معمولا از راکتورهای بستر ثابت کاتالیستی (fixed bed) استفاده می شود. در این شبیه سازی اطلاعات سینتیکی این واکنش به همراه واکنش جانبی (که در آن دی اتیل بنزن تولید می شود) از مقالات علمی استخراج شده و در نرم افزار Aspen PLUS برای شبیه سازی راکتور مورد استفاده قرار گرفته است. از مدل RPLUG در نرم افزار استفاده شده است که ترم axial dispersion را در نظر نمیگیرد. شبیه سازی بر مبنای در نظر گرفتن جریان برگشتی بخشی از خوراک که واکنش نداده باقی می ماند و همینطور جریان برگشتی محصول جانبی فرآیند به انجام رسیده است.


شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای درصد انجام واکنش (با استفاده از Aspen PLUS)شناسه محصول: 608285
موجود

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای درصد انجام واکنش (با استفاده از Aspen PLUS)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای درصد انجام واکنش (با استفاده از Aspen PLUS)

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای درصد انجام واکنش (با استفاده از Aspen PLUS)

فایل شبیه سازی Aspen PLUS v.8.4

 

در این پروژه شبیه سازی، راکتور تولید اتیلبنزن از اتیلن و بنزن شبیه سازی شده است. برای تولید اتیلبنزن معمولا از راکتورهای بستر ثابت کاتالیستی (fixed bed) استفاده می شود. در این شبیه سازی از مدل RSTOIC در نرم افزار استفاده شده است که صرفا بر اساس درصد تبدیل واکنش ها را شبیه سازی می کند. شبیه سازی بر مبنای در نظر گرفتن جریان برگشتی بخشی از خوراک که واکنش نداده باقی می ماند و همینطور جریان برگشتی محصول جانبی فرآیند به انجام رسیده است.


شبیه سازی راکتور تولید آمونیاک با خوراک گازهای هیدروژن و نیتروژن بر مبنای واکنش های تعادلی (با استفاده از Aspen PLUS)شناسه محصول: 608282
موجود

شبیه سازی راکتور تولید آمونیاک با خوراک گازهای هیدروژن و نیتروژن بر مبنای واکنش های تعادلی (با استفاده از Aspen PLUS)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی راکتور تولید آمونیاک با خوراک گازهای هیدروژن و نیتروژن بر مبنای واکنش های تعادلی (با استفاده از Aspen PLUS)

شبیه سازی راکتور تولید آمونیاک با خوراک گازهای هیدروژن  و نیتروژن بر مبنای واکنش های تعادلی (با استفاده از Aspen PLUS)

فایل شبیه سازی Aspen PLUS v.8.4

 

 راکتور تعادلی تولید آمونیاک از هیدروژن و نیتروژن با استفاده از راکتور تعادلی Rgibbs شبیه سازی شده است. شبیه سازی بر مبنای تولید سالیانه 8000 تن آمونیاک به انجام رسیده است.

 


شبیه سازی فرآیند تولید گاز طبیعی مایع (Liquified Natural Gas LNG) با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS بوسیله سه سیکل تبرید تودرتوشناسه محصول: 606719
موجود

شبیه سازی فرآیند تولید گاز طبیعی مایع (Liquified Natural Gas LNG) با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS بوسیله سه سیکل تبرید تودرتو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 45000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی فرآیند تولید گاز طبیعی مایع (Liquified Natural Gas LNG) با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS بوسیله سه سیکل تبرید تودرتو

شبیه سازی فرآیند تولید گاز طبیعی مایع (Liquified Natural Gas LNG) با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS بوسیله سه سیکل تبرید تودرتو

فایل شبیه سازی Aspen HYSYS

 

در این پروژه فرآیند تبدیل گاز طبیعی (در دمای 25 درجه سانتی گراد) به فاز مایع شبیه سازی شده است. برای انجام این تبدیل، دمای گاز طبیعی تا منفی -135 درجه سانتی گراد پایین می رود. این کاهش دما توسط سه سیکل تبرید از پروپان مایع، اتیلن مایع و متان مایع به انجام می رسد. سیکل های تبرید با یکدیگر هماهنگ عمل می کنند به گونه ای که سیکل پروپان علاوه بر خنک کردن گاز طبیعی، سیکل اتیلن را نیز پیش سرد میکند. همینطور سیکل اتیلن علاوه بر خنک کردن گاز طبیعی سیکل متان را نیز پیش سرد می کند. به وسیله این سه سیکل دمای گاز طبیعی تا منفی 135 درجه سانتی گراد پایین میرود و در این دما گاز طبیعی به LNG یا گاز طبیعی مایع تبدیل می شود. گاز طبیعی مایع حجم بسیار کمتری نسبت به گاز طبیعی دارد و به همین دلیل حمل و نقل آن اسانتر است. امروزه بسیاری از کشور ها گاز طبیعی خود را با تبدیل به LNG و از طریق کشتی های مخصوص حمل LNG صادر می کنند.


شبیه سازی برج جذب CO2 و H2S از گاز طبیعی با استفاده از آمین DEA (فایل شبیه سازی Aspen HYSYS)شناسه محصول: 606274
موجود

شبیه سازی برج جذب CO2 و H2S از گاز طبیعی با استفاده از آمین DEA (فایل شبیه سازی Aspen HYSYS)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی برج جذب CO2 و H2S از گاز طبیعی با استفاده از آمین DEA (فایل شبیه سازی Aspen HYSYS)

شبیه سازی برج جذب CO2 و H2S از گاز طبیعی با استفاده از آمین DEA (فایل شبیه سازی Aspen HYSYS)

فایل شبیه سازی Aspen HYSYS v8.4

 

جذب CO2 و H2S از گاز طبیعی الزامی است چرا که حضور این گازها موجب خوردگی در خطوط لوله می شود. در این شبیه سازی جذب این گازها از گاز طبیعی در یک برج جذب دارای 28 سینی به انجام رسیده است.


1 2
logo-samandehi